جاروبرقی صنعتی دستگاه واکس کفش آبسردکن پنکه
300 لغت پر تکرار آزمون EPT

با عضویت در خبر نامه از انتشار جدید ترین جزوات ما مطلع شوید.

خبرنامه

لیست دوره های آنلاین آمادگی آزمون ept

 

این دوره به مدت ۲۴ ساعت آموزشی (۸ جلسه ۳ ساعته) ارائه می‌شود.

دورهروزآزمونشروع دورهپایان دورههزینه ( تومان )
دوره فشرده 12 ساعته
(4 جلسه 3 ساعته)
پنج شنبه (ساعت 17- 20)
جمعه (ساعت 10 - 13)
خرداد21 اردیبهشت4 خرداد200.000
دوره عادی 24 ساعته
(6 جلسه 4 ساعته)
دوشنبه (ساعت 17- 21 )
چهارشنبه (ساعت 17 - 21)
خرداد18 اردیبهشت3 خرداد400.000
دوره جمع بندی 1 روزه
(8 ساعت)
پنجشنبه (9-17)خرداد4 خرداد4 خرداد150.000
دوره فشرده 12 ساعته
(4 جلسه 3 ساعته)
دوشنبه (ساعت 17- 21 )تیر22 خرداد19 تیر200.000
دوره عادی 24 ساعته
(8جلسه 3 ساعته)
پنج شنبه (ساعت 17- 20)
جمعه (ساعت 10 - 13)
تیر25 خرداد22 تیر400.000
دوره جمع بندی 1 روزه
(8 ساعت)
پنجشنبه (9-17)تیر22 تیر22 تیر150.000

 دوره فشرده به مدت ۱۲ ساعت آموزشی (۴ جلسه ۳ ساعته) ارائه می‌شود.

کد دورهروزهای برگزاریشروع دوره
95 | آبان ماهپنجشنبه ها(ساعت۱۷ – ۲۱)13 آبان