با عضویت در خبر نامه از انتشار جدید ترین جزوات ما مطلع شوید.

خبرنامه

لیست دوره های آنلاین آمادگی آزمون ept

 

این دوره به مدت ۲۴ ساعت آموزشی (۸ جلسه ۳ ساعته) ارائه می‌شود.

دورهروزآزمونشروع دورهپایان دورههزینه ( تومان )
دوره فشرده 12 ساعته
(4 جلسه 3 ساعته)
پنج شنبه (ساعت 17- 20)
جمعه (ساعت 10 - 13)
خرداد21 اردیبهشت4 خرداد200.000
دوره عادی 24 ساعته
(6 جلسه 4 ساعته)
دوشنبه (ساعت 17- 21 )
چهارشنبه (ساعت 17 - 21)
خرداد18 اردیبهشت3 خرداد400.000
دوره جمع بندی 1 روزه
(8 ساعت)
پنجشنبه (9-17)خرداد4 خرداد4 خرداد150.000
دوره فشرده 12 ساعته
(4 جلسه 3 ساعته)
دوشنبه (ساعت 17- 21 )تیر22 خرداد19 تیر200.000
دوره عادی 24 ساعته
(8جلسه 3 ساعته)
پنج شنبه (ساعت 17- 20)
جمعه (ساعت 10 - 13)
تیر25 خرداد22 تیر400.000
دوره جمع بندی 1 روزه
(8 ساعت)
پنجشنبه (9-17)تیر22 تیر22 تیر150.000

 دوره فشرده به مدت ۱۲ ساعت آموزشی (۴ جلسه ۳ ساعته) ارائه می‌شود.

کد دورهروزهای برگزاریشروع دوره
95 | آبان ماهپنجشنبه ها(ساعت۱۷ – ۲۱)13 آبان

طراحی ، سئو و بهینه سازی سایت سورنا